มรดกวัฒนธรรมอังกฤษในเชียงใหม่ : สถาปัตยกรรมอาณานิคม

( British Heritage in Chiangmai : Colonial Architecture )

Home

สถาปัตยกรรมในเมืองเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทธุรกิจป่าไม้ของอังกฤษในอดีต อาทิ บริษัทบอร์เนียวจำกัด และบริษัทบอมเบย์เบอร์มา รวมถึงกงสุลอังกฤษ และคนอังกฤษที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ สะท้อนความเป็นสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ ที่นอกจากจะสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง และอาคารแบบกึ่งตึกกึ่งไม้ที่มีรูปแบบที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรม เช่น ความสมมาตรของเสาและตัวอาคาร หลังคา จั่ว บันได ประตู หน้าต่าง ระเบียง เป็นต้น 

สถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษในเชียงใหม่ 8 แห่ง ประกอบด้วย บ้านหมอชีค บ้านหลุยส์ บ้านพักกงสุล บ้านพักผู้จัดการบริษัทบอมเบย์เบอร์มา อาคารสโมสรยิมคานา บ้านกงสุลวูด บ้านแม็คฟี และบ้านคิวริเปล และถึงแม้อาคารบางหลังจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วในปัจจุบันแต่ก็ยังมีร่องรอยของบริเวณที่ตั้งและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารดังกล่าว

สถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษในเชียงใหม่ สามารถนำมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอังกฤษในเชียงใหม่ ทั้งนี้นอกจากความโดดเด่นในเชิงสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษของอาคารแต่ละหลังแล้ว อาคารดังกล่าวยังสามารถสะท้อนภาพประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ในช่วงยุคทองของธุรกิจป่าไม้ ความขัดแย้งเกี่ยวกับการสัมปทานป่าไม้ รวมถึงภาพสะท้อนของอำนาจและการเมืองของอังกฤษและรัฐบาลสยาม อันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการครอบครองป่าไม้และอำนาจของเจ้าเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองในล้านนาในที่สุด 

 


 

ลิขสิทธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้ามคัดลอกเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
“การสร้างแบรนด์อัตลักษณ์อาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษให้เป็นภาพลักษณ์พิเศษของเมืองเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว”
(Branding the British Colonial Architecture Identity as a Specific Image of Chiang Mai for Tourism Promotion)